parytet, Encyklopedia PWN: źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy

Najprościej więc mówiąc, parytet siły nabywczej pokazuje, ile jednostek konkretnej waluty kosztuje koszyk produktów i dóbr w określonym kraju. Innymi słowy, pozwala nam porównać koszyk dóbr i usług np. Jana Kowalskiego z Polski i Hansa Neumanna z Niemiec. Żeby dowiedzieć się, ile konkretne produkty kosztują, dobrze będzie wybrać koszyk konkretnych dóbr. System ten ograniczyłby również […]